Entofood

Zinātniskais nosaukums:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Vispārpieņemtais nosaukums:
Miltu sviļņa oliņas
Produktu kategorija:
Supplementary food
Play
Kam izmanto

Kam izmanto

Kad izmantot Entofood?

Entofood izmanto kā alternatīvu barības avotu plēsējblakšu (Macrolophus pygmaeus) pieaugušajiem īpatņiem un nimfām, kad vēl nav parādījušās baltblusiņas. Tas palīdz plēsējblaktīm izveidot populāciju situācijā, kad nav pieejami kaitēkļi.

Kā tas darbojas

Kā tas darbojas

Kā Entofood darbojas?

Macrolophus plēsējblaktis izmanto oliņas kā proteīna avotu.

Produkta specifikācijas

Produkta specifikācijas

100 ml pudele, kas satur 10 gramus Ephestia kuehniella oliņu maisījumā ar 50 gramiem Artemia spp. cistu (oliņu)

500 ml pudele, kas satur 50 gramus Ephestia kuehniella oliņu maisījumā ar 250 gramiem Artemia spp. cistu (oliņu)

Norādījumi par lietošanu

Norādījumi par lietošanu

Entofood lietošana

  • Entofood introducē kopā ar Macrolophus pygmaeus
  • Izkaisiet 60 gramus maisījuma uz katru rindu, izmantojot Mini-Airbug*

* Uzmanību! Izkaisot Entofood / 50 gramu variantu ar pūtēju, Mini-Airbug pūtējam ir jāuzstāda cits dozēšanas trauks.

Piesardzības pasākumi. Šī produkta izmantošana var izraisīt sensibilizāciju vai alerģiskas reakcijas, tāpēc aicinām veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus.

Play

Optimāli Entofood lietošanas apstākļi

Optimālai izplatīšanai ar Mini-Airbug:

  • Sāciet no celiņa beigām un ejiet/brauciet virzienā uz centrālo eju.
  • Nodrošiniet, lai Entofood tiek izplatīts uz augiem.
  • Turiet Mini-Airbug tādā leņķī, kas nodrošina visa materiāla nosēšanos uz augiem.
  • Izslēdziet visus ventilatorus siltumnīcā, jo tie var izjaukt Mini-Airbug gaisa plūsmu.
Darbs ar produktiem

Darbs ar produktiem

Glabāšana

Derīgajiem kukaiņiem ir ļoti īss dzīves cikls, tāpēc tie ir jāintroducē augos pēc iespējas ātrāk pēc produkta saņemšanas. Kavēšanās var negatīvi ietekmēt produkta kvalitāti. Ja jums ir nepieciešams uzglabāt Entofood, lūdzu, ievērojiet turpmāk norādītās instrukcijas. Koppert B.V. neatbild par kvalitātes pasliktināšanos, ja produktu glabā ilgāk nekā rekomendēts un/vai nepiemērotos apstākļos.

Glabāšanas instrukcijas:

  • Lai novērstu kondensāciju iekšpusē, atstājiet pudeli ar aizvērtu vāku siltumnīcā, lai nodrošinātu aklimatizāciju. Tas ļauj izvairīties no oliņu salipšanas kunkuļos.
  • Maksimālais glabāšanas laiks pēc saņemšanas: 5 dienas
  • Optimālā glabāšanas temperatūra: 8–10°C
  • Jāuzglabā tumsā.

Tiek piemēroti Koppert (Koppert B.V. un/vai tā saistīto uzņēmumu) vispārīgie noteikumi. Izmantojiet tikai produktus, kas atļauti jūsu valstī un jūsu kultūrai. Vienmēr ievērojiet nosacījumus, kas norādīti produktu vietējā reģistrācijā. Koppert neuzņemas atbildību par neatļautu lietošanu. Koppert neatbild par kvalitātes pasliktināšanos, ja produktu glabā ilgāk nekā rekomendēts un/vai nepiemērotos apstākļos.

Nepieciešama palīdzība?