Blakusiedarbību datubāze

Blakusiedarbību datubāze

Blakusiedarbības

Pesticīdiem var būt (ne)tieša ietekme uz kaitēkļu dabiskajiem ienaidniekiem. Mūsu blakusiedarbības lietotne informē jūs par to, cik kaitīgi ir dažādi pesticīdi.

Uzziniet, kuriem pesticīdiem ir blakusiedarbība uz mūsu produktiem

Vai lejupielādējiet blakusiedarbības lietotni:

Ķīmisko līdzekļu iedarbības ilgums uz kaitēkļu dabiskajiem ienaidniekiem (nogaidīšanas laiks)

Daudzu ķimikāliju kaitīgā iedarbība turpinās noteiktu laiku pēc vielas izmantošanas. Attiecībā uz kaitēkļu dabiskajiem ienaidniekiem nogaidīšanas laiku izsaka nedēļās, proti, cik nedēļas ķimikālija turpina tos apdraudēt. Tikai pēc norādītā laika beigām attiecīgo plēsīgo kukaini vai parazītu var sekmīgi izlaist.

Blakusiedarbība uz kamenēm

Visu veidu blakusiedarbība uz kamenēm tika pētīta, izmantojot sugu Bombus terrestris. Blakusiedarbība uz citām kameņu sugām var atšķirties. Attiecībā uz kamenēm ir noteiktas četras kategorijas, lai norādītu darba metodi, kas jāizmanto, kad tiek lietoti attiecīgie pesticīdi. Pirms apsegšanas un pārvietošanas izmantojiet kameņu stropa Beehome funkciju.

Ķīmisko līdzekļu iedarbības ilgums uz kamenēm (nogaidīšanas laiks)

Nogaidīšanas laiku kamenēm norāda kā dienu skaitu, kuru laikā kamenes nedrīkst turēt siltumnīcā. Tikai pēc norādītā perioda beigām ķīmisko aizsardzības līdzekļu atliekvielas ir sadalījušās pietiekami, lai vairs neradītu kaitīgu ietekmi uz kamenēm. Ja nav norādīti dati, tas nozīmē, ka nogaidīšanas laiks nav zināms.

Informācijas avoti

Šajā datubāzē ietverto datu pamatā ir dažādi informācijas avoti:

Koppert B.V. veikto izmēģinājumu rezultāti
-
Koppert darbinieku praktiskā pieredze visā pasaulē
(galvenokārt attiecībā uz informāciju par nogaidīšanas laiku)
-
Starptautiskās bioloģiskās kontroles organizācijas (IOBC) darba grupas “Pesticīdi un derīgie organismi” pētījumu rezultāti
-
Pētniecības institūtu (valsts un starptautisku) ziņojumi
-
Citi avoti, piemēram, IOBC un IPM Impact (integrētās kaitēkļu apkarošanas ietekme) tīmekļa vietnes
-
Pesticīdu ražotāji