Kategorija: Jaunumi
Publicēšanas datums: marts 14, 2022

Pagarināta bioloģiskās kontroles sezona, izmantojot ENTONEM nematodes

Jauns Koppert pētījums par dažādu nematožu bioloģiskās kontroles produktu efektivitāti uzrādīja, ka vienam no entomopatogēno nematožu Steinernema feltiae celmiem ir lielāka zemu temperatūru noturība kā līdz šim bijis zināms. Koppert products ENTONEM, kas satur Steinernema feltiae un kuru izmanto tādu kaitēkļu kā Otiorhynchus sulcatus un Thaumetopoea processionea (ozolu zibspārnis), kā arī citu kaitēkļu kontrolei, uzrādījis ļoti labus rezultātus arī temperatūrā, kas dienas laikā svārstās starp 5°C un 13°C.

Pētniecības un attīstības departaments apstiprina noturību pret zemākām temperatūrām

“Balstoties uz pieejamo informāciju zinātniskajā literatūrā, kā arī uz mūsu personīgo pieredzi un zināšanām, 7 pētnieku komanda no Nīderlandes un Spānijas ir darbojušies dažādos nematožu pētniecības projektos, lai labāk saprastu mūsu esošo nematožu klāsta būtiskākos aspektus. No šiem pētījumiem, mēs esam sapratuši, ka Entonem (Steinernema feltiae) var tikt izmantots kā bioloģisks augu aizsardzības līdzeklis arī zemākās temperatūrās nekā uzskatīts līdz šim,” skaidro Koppert Nematožu produktu vadītājs Sirils Verduns (Cyrille Verdun).

Nesen Koppert veiktie izmēģinājumi, kur 24 stundu intervālā vēsās dienas tika atdarinātas ar dabīgi mainīgiem laika apstākļiem dienas un nakts temperatūrās no 5⁰C līdz 13⁰C, parādīja, ka nematožu darbības temperatūras slieksnis ir izteikti zemāks kā uzskatīja līdz šim. Verduns norāda, ka 5°C kā zemākais temperatūras slieksnis ir būtisks moments, jo tas paplašina temperatūras robežas, kurās Entonem var tikt izmantots, lai apkarotu kaitēkļus agrā pavasarī.

Zemāku temperatūru noturība ir būtiska

Entonem etiķetē turpmāk tiks norādīts paplašinātais kaitēkļu saraksts, kuriem šis augu aizsardzības līdzeklis var tikt izmantots, lai gan mēs joprojām pētām šī produkta potenciālu,” saka Kopperta Agronomiskās attīstības kooordinators Roksina Solera (Roxina Soler). “Mēs esam testējuši visus mūsu nematožu produktus un, lai gan optimālā temperatūra Entonem produktam (Steinernema feltiae ) ir no 14 °C līdz 26 °C, pētījumi parāda, ka Entonem ir zemāku temperatūru noturīgākais produkts mūs klāstā un var tikt izmantots, kad augsnes temperatūra svārstās starp 5⁰C un 14⁰C.”

Reaģējot uz pastāvīgi pieaugošo entomopatogēno nematožu produktu pieprasījumu pasaulē, vadošais bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu ražotājs Koppert ir investējis savā ražošanas kapacitātē un šobrīd šo produktu fermentācijas apjoms sasniedz 175’000 litrus, kas nodrošina augošo tirgus pieprasījumu ar nepieciešamo produktu daudzumu.