Zināt un atpazīt

Zināt un atpazīt

Iegūstiet savā rīcībā audzētāju bioloģiskās augu aizsardzības rokasgrāmatu

“Zināt un atpazīt” uzdevums ir ietverts rokasgrāmatas nosaukumā. Tā sniedz jums zināšanas par kaitēkļa dzīves ciklu un tā daudzajām fāzēm, kā arī dod iespēju atpazīt kaitēkli vai slimību, ar kuru jūs saskaraties, sniedzot detalizētas ilustrācijas un tuvplānā uzņemtas fotogrāfijas. Iegūtās zināšanas ļaus jums atrast vispiemērotākos risinājumus.

Šīs rokasgrāmatas, kas pirmoreiz tika izdota pirms 25 gadiem un 2003. gadā tika pārstrādāta, jaunākajā izdevumā ir 443 lappuses, 700 fotogrāfijas un daudzas ilustrācijas, kas attēlo izplatītākos kaitēkļus, slimības un to dabiskos ienaidniekus.

Grāmata lasītājam sniedz informāciju, kas nepieciešama, lai izprastu mijiedarbību starp kaitēkļiem, slimībām un to dabiskajiem ienaidniekiem. Tajā ir izskaidrots, kā slimības un kaitēkļi izplatās augos, kādu kaitējumu tie nodara, un aprakstītas konkrētas izturēšanās īpatnības.

Koppert — zināšanu uzņēmums

Bioloģiskā augu aizsardzība nav vienkāršs process — tā ir kļuvusi par kompleksu sistēmu, kurā jāņem vērā daudzi aspekti. Uzņēmumā Koppert jau vairāk nekā 50 gadus tiek novērtēta zināšanu lielā nozīme.

Neseni zinātniski atklājumi derīgo mikroorganismu jomā ir ļāvuši izstrādāt jaunus praktiskus risinājumus audzētājiem. “Zināt un atpazīt” pārstrādātais izdevums ietver arī informāciju par jauniem biopesticīdiem un biostimulatoriem, kas palielina augu izturību pret stresu un palīdz tiem labāk augt un būt veselīgākiem.

Koppert tic, ka dalīšanās ar šo pieredzi ir svarīga, lai palīdzētu īstenot 100 % ilgtspējīgu dārzkopību un lauksaimniecību, strādājot roku rokā ar dabu.