Natupol Excel

Zinātniskais nosaukums:
Bombus terrestris
Produktu kategorija:
Pollination
Play
Play
Kam izmanto

Kam izmanto

Kad izmantot Natupol Excel?

Natupol Excel ir īpaši izstrādāts kultūrām ar lielu ziedu skaitu uz vienu m2 (35–60 ziedi) nedēļā, piemēram ķiršu tomātiem, zemenēm un kultūrām, ko audzē mākslīgajā apgaismojumā un siltos klimatiskajos apstākļos.

Play
Kā tas darbojas

Kā tas darbojas

Kā Natupol Excel darbojas?

Pēc izlaišanas darba kamenes sāk apputeksnēt augus. Tām pievienojas papildu darba kamenes, kas izšķiļas nedēļās pēc kameņu introducēšanas.

Natupol Excel satur lielāku cukurūdens daudzumu, kas pielāgots kultūras specifikai. Tas palielina kopējo apputeksnēšanas potenciālu un nodrošina kamenēm vairāk enerģijas, lai tās varētu kontrolēt savu mikroklimatu. Stropā arī ir lielāka saime, tāpēc ir vajadzīga aktīvāka dzesēšana. Tāpēc ventilācijas atveres ir pielāgotas, lai uzlabotu vēdināšanu. Sieti ventilācijas atverēs neļauj stropā iekļūt kukaiņiem.

Stropu uzlabotā redzamība starp augiem (Beevision) ir veidota, pamatojoties uz kameņu redzes īpatnībām. Palīdzot kamenēm vieglāk atrast stropu, mazāk kameņu noklīst siltumnīcā un uzlabojas apputeksnēšana.

Produkta specifikācijas

Produkta specifikācijas

Viens strops ar kameņu saimi, ieskaitot māti, darba kamenes, perus un cukurūdeni.

Norādījumi par lietošanu

Norādījumi par lietošanu

Natupol Excel lietošana

 • Izvietojiet Natupol stropus vienmērīgi gar galveno siltumnīcas eju.
 • Novietojiet stropus uz horizontālas platformas (nenovietojiet slīpumā, citādi var izlīt cukurūdens).
 • Vasarā: novietojiet stropu 20–60 cm virs zemes ejas dienvidu pusē, lai augi nodrošinātu pēc iespējas lielāku ēnu. Ja nepieciešams, nodrošiniet papildu aizēnojumu.
 • Ziemā: novietojiet stropu netālu no augu galotnes galvenās ejas ziemeļu pusē. Nodrošiniet, lai stropu no rīta apspīd pirmie saules stari.
 • Pēc stropa novietošanas nogaidiet vismaz 15 minūtes un tikai tad atveriet stropa skreju, lai ļautu kamenēm nomierināties.
Play

Optimāli Natupol Excel lietošanas apstākļi

Natupol Excel vislabāk darbojas, kad apkārtējās vides temperatūra ir 10–30°C.

Noteikti pievēršiet uzmanību!

 • Nodrošiniet, lai stropi un skrejas ir labi saskatāmi, lai kamenes var viegli atrast ceļu uz mājām.
 • Nenovietojiet vairāk par diviem stropiem tuvu vienu pie otra. Lai novērstu kameņu aizklīšanu, nodrošiniet, ka katra stropa skreja ir vērsta citā virzienā.
 • Jāņem vērā, ka tieša saules gaisma uz stropa var palielināt temperatūru stropā par 5–15°C. Siltos apstākļos ir svarīgi nodrošināt aizēnojumu.
 • Nodrošiniet, ka skudras nevar piekļūt stropā esošajam cukurūdenim, izveidojot smērvielas vai kukaiņu līmes barjeru. Nepieļaujiet augu un stropa saskaršanos, lai stropā nevar iekļūt skudras.
 • Nenovietojiet stropus CO2 avotu tiešā tuvumā vai citās vietās, kur CO2 līmenis var būt augsts (virs 2500 ppm).

Blakusiedarbība

Pesticīdiem var būt (ne)tieša ietekme uz bioloģiskiem risinājumiem. Uzziniet, kuriem pesticīdiem ir blakusiedarbība uz šo produktu

Doties uz blakusiedarbību datubāzi
Darbs ar produktiem

Darbs ar produktiem

Glabāšana

 • Katrs strops satur barību, kas nodrošina kamenēm uzturu transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
 • Lai garantētu labākos apputeksnēšanas rezultātus, sāciet izmantot saimi atvešanas dienā.
 • Sāciet izmantot ne vēlāk kā vienu dienu pēc atvešanas.
 • Nodrošiniet kamenēm 15–25°C temperatūru.
 • Jāizvairās no stropa novietošanas tiešā saules gaismā.

Lietošana un higiēna

 • Nekad nepārvietojiet stropu no vienas siltumnīcas uz citu.
 • Neļaujiet kamenēm izkļūt no siltumnīcas.
 • Nomainiet kameņu stropu 6–8 nedēļas pēc introducēšanas.
 • Pirms jaunu stropu novietošanas uz stropu statīva, notīriet statīvu.
 • Ievietojiet vecos stropus plastmasas maisos, cieši noslēdziet maisus un atbrīvojieties no tiem atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.
Materiāli lejupielādei

Tiek piemēroti Koppert (Koppert B.V. un/vai tā saistīto uzņēmumu) vispārīgie noteikumi. Izmantojiet tikai produktus, kas atļauti jūsu valstī un jūsu kultūrai. Vienmēr ievērojiet nosacījumus, kas norādīti produktu vietējā reģistrācijā. Koppert neuzņemas atbildību par neatļautu lietošanu. Koppert neatbild par kvalitātes pasliktināšanos, ja produktu glabā ilgāk nekā rekomendēts un/vai nepiemērotos apstākļos.

Nepieciešama palīdzība?