Fonds “Koppert Foundation”

Fonds “Koppert Foundation”

Savā 50. gadadienā 2017. gadā uzņēmums “Koppert” izveidoja fondu “Koppert Foundation”. Šī fonda mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu dārzkopībā un lauksaimniecībā un uzlabot veselību un pārtikas un uzturvielu pieejamību tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.

Darbības joma

“Koppert Foundation” savā darbībā galveno uzmanību velta trim jomām:

  • atbalsts mazajiem lauksaimniekiem paredzētiem projektiem;
  • izglītošana par lielisko sadarbību ar dabu integrētās kultūraugu audzēšanas ietvaros;
  • atbalsts “Koppert” darbiniekiem, īstenojot personīgās sociālās atbildības projektus.

Pieteikšanās

Plašāka informācija angļu un nīderlandiešu valodā ir pieejama vietnē www.koppertfoundation.org. Vai jums vajadzīgi papildu skaidrojumi un/vai palīdzība pieteikuma aizpildīšanā? Lūdzu, sazinieties ar vietējo “Koppert” pārstāvi.

Nepieciešama palīdzība?