Mūsu uzņēmums

Mūsu stāsts

Lai padarītu mūsu pasauli ilgtspējīgāku, mums ir jāspēj audzēt augus gan droši, gan veselīgi. Mēs ticam, ka atbildes uz šiem lauksaimniecības izaicinājumiem slēpjas pašā dabā. Tāpēc daba ir kļuvusi par mūsu partneri. Un mēs palīdzam planētai atrast pareizo līdzsvaru. Izmantojot dabiskus ienaidniekus, lai cīnītos pret kaitēkļiem, kamenes, lai apputeksnētu, mikrobu līdzekļus un bioloģiskus stimulantus, lai stimulētu, aizsargātu un stiprinātu kultūraugus. Mēs uzlabojam augu veselību gan virs, gan zem zemes.

Mūsu uzņēmumu 1967. gadā dibināja holandiešu audzētājs Jans Kopperts, kuram bija pavisam skaidrs redzējums — pasaulei ir vajadzīga alternatīva ķīmiskajiem pesticīdiem. Viņš bija pirmais, kurš atrada dabisku risinājumu cīņai ar kultūraugu kaitēkļiem. Tā aizsākot būtisku pārveidi ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Vairāk nekā 50 gadus mēs esam sekmējuši lauksaimniecisko inovāciju, kas patiesi ir ļāvis mainīt esošo situāciju. Audzētāji un lauksaimnieki visā pasaulē izmanto mūsu produktus un zināšanas, lai atjaunotu savu kultūraugu dabisko līdzsvaru. Mēs uzlabojam augu veselību, izturību un ražīgumu.

Kopā mēs izpildām visstingrākās pārtikas nekaitīguma prasības, lai virzītos uz mūsu galīgo mērķi — 100 % ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Skaidrs mērķis, ko nav iespējams sasniegt vienatnē. Tieši tāpēc apvienojamies ar audzētājiem, partneriem, universitātēm, pētniecības stacijām un valdības iestādēm visā pasaulē. Kopā mēs dodam ieguldījumu cilvēku un planētas veselības uzlabošanā. Tāpēc turpināsim iet uz priekšu un kļūsim par dabas partneriem!

Mūsu redzējums

Pasaulei ir vajadzīga 100 % ilgtspējīga lauksaimniecība. Mēs palīdzam sasniegt šo mērķi, izstrādājot un sekmējot ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses un veidojot “partnerību” ar dabu.

Big impact starts small

Play

Mūsu misija

Koppert dod ieguldījumu cilvēku un planētas veselības uzlabošanā. Kopā ar dabu mēs padarām lauksaimniecību veselīgāku, drošāku un ražīgāku. Mēs piedāvājam sistēmu, kurā integrētas speciālistu zināšanas un dabiski, droši risinājumi, kas uzlabo kultūraugu veselību, izturību un ražību.

Mūsu vērtības

Mūsu vērtības ir principi, kas nosaka mūsu rīcību, sekmējot un palīdzot īstenot mūsu misiju, redzējumu un mērķi. Mūsu pamatvērtības ir mūsu darba bākuguns un skaidri parāda, kas mums ir svarīgs. Tās ir mūsu uzņēmuma kultūras pamatā.

Daba ir mūsu partneris
Lai padarītu mūsu pasauli ilgtspējīgāku, mums ir nepieciešami produkti, kas ir gan droši, gan veselīgi. Ikvienā lietā, ko darām, labums ir jāgūst gan cilvēkiem, gan dabai līdzvērtīgi. Mēs ticam, ka atbildes uz mūsu izaicinājumiem lauksaimniecībā slēpjas pašā dabā. Un arī planētas dabiskā līdzsvara atjaunošanā. Tāpēc mēs dabu uztveram par savu partneri.

Mēs strādājam audzētāju labā
Kā audzētāju dibināts uzņēmums, mēs neaizmirstam, no kurienes nākam. Savus produktus un zināšanas mēs piedāvājam audzētājiem un lauksaimniekiem visā pasaulē. Mēs izprotam viņu izaicinājumus un jūtamies atbildīgi palīdzēt atjaunot viņu kultūru dabisko līdzsvaru. Ar viņu starpniecību mēs dodam ieguldījumu drošas, pieejamas un augstas kvalitātes pārtikas nodrošināšanā.

Pastāvīgi uzlabojumi
Savas misijas vadīti, mēs allaž meklējam jaunus un labākus risinājumus. Mēs nepārtraukti attīstām savu zinātību un uzlabojam procesus, produktus un pakalpojumus, lai būtu soli priekšā mūsu klientu prasībām. Pateicoties atvērtam prātam un prasmei mācīties arī no kļūdām mēs esam celmlauži savā jomā.

Mēs veidojam globālus tīklus
Sadarbība ir iekodēta mūsu DNS. Mēs zinām — lai pietuvinātos misijas izpildei un sasniegtu savu redzējumu, mums ir jāstrādā kopā. Visam mūsu globālajam tīklam ir vienots redzējums, un mēs dalāmies zināšanās, veidojam vērtīgas sadarbības un iedvesmojam cits citu. Bez sava globālā tīkla mēs nevarētu pastāvēt, tāpēc tā sargāšana ir tikpat svarīga kā veidošana. Mēs strādājam kopā, lai sasniegtu augstāko virsmērķi: 100 % ilgtspējīga lauksaimniecība.

Mēs esam kā viena ģimene
Mēs esam ģimenes uzņēmums, un tā arī izturamies viens pret otru. Mēs rūpējamies viens par otru, kā arī cienām un augsti vērtējam cits citu. Mēs esam ģimene, kas ir vienota savās vērtībās un spēcīgajā ticībā bioloģiskiem risinājumiem un ilgtspējīgai audzēšanas praksei.

Mūsu vēsture

1967. gadā gurķu audzētājs Jans Kopperts meklēja jaunu veidu, kā cīnīties ar kaitēkļiem un slimībām, jo viņa izmantotie pesticīdi kļuva aizvien neefektīvāki. Viņš bija pirmais, kurš atrada un ieviesa dabisku risinājumu — dabisku tīklērču ienaidnieku Phytoseiulus persimilis jeb plēsējērci.

Rezultāti bija tik pozitīvi, ka Jans Kopperts nolēma ražot šo risinājumu ne tikai savam uzņēmumam, bet arī pārdot to citiem audzētājiem.

Tā dzima uzņēmums “Koppert”. Viņa dēli Pēters un Pauls, kā arī radinieks Henri Osthēks padarīja šo mazo, bet revolucionāro uzņēmumu par tādu pasaules tirgus līderi, kāds tas ir pašlaik. Mēs paplašinājām savu klāstu ar noderīgiem kukaiņiem un sākām piedāvāt dabiskus apputeksnētājus, kā arī pētījām un sākām izstrādāt mikrobu produktus un bioloģiskos stimulantus. Kā arī nodrošinājām šos dabiskos risinājumus visas pasaules audzētājiem un lauksaimniekiem. Tā mēs guvām iespēju piedāvāt labu alternatīvu ķīmiskajiem pesticīdiem un aizsākām būtisku pārveidi ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību, lai panāktu cilvēku un planētas veselības uzlabošanu.

Jau vairāk nekā 50 gadus mēs turpinām pētīt, sintezēt un ieviest dabiskus risinājumus, kas iegūti dabā. Pašlaik jau nākošā mūsu ģimenes paaudze vada uzņēmumu ceļā uz nākotni. Pateicoties vairāk nekā 30 meitasuzņēmumiem visā pasaulē, mūsu risinājumi tiek sekmīgi izmantoti vairāk nekā 100 valstīs.

Mūsu risinājumi

Mēs piedāvājam integrētu sistēmu, kas sastāv no dabiskiem risinājumiem, lai audzētu veselīgākus un drošākus kultūraugus, dodot audzētājiem iespēju uzlabot kvalitāti un ražību. Pateicoties pastāvīgai inovācijai un ekspertu zināšanām un konsultācijām, mēs atbalstām audzētājus vairāk nekā 100 valstīs, lai sekmīgi piemērotu ilgtspējīgas audzēšanas metodes. Mēs rīkojoties citādi, pateicoties mūsu visaptverošajai pieejai. Mēs uzlabojam augu veselību gan virs, gan zem zemes. Visiem mūsu risinājumiem ir viens mērķis — 100 % ilgtspējīga lauksaimniecība.