Mūsu uzņēmums

Mūsu stāsts

Lai padarītu mūsu pasauli ilgtspējīgāku, mums ir jāspēj audzēt augus gan droši, gan veselīgi. Mēs ticam, ka atbildes uz šiem lauksaimniecības izaicinājumiem slēpjas pašā dabā. Tāpēc daba ir kļuvusi par mūsu partneri. Un mēs palīdzam planētai atrast pareizo līdzsvaru. Izmantojot dabiskus ienaidniekus, lai cīnītos pret kaitēkļiem, kamenes, lai apputeksnētu, mikrobu līdzekļus un bioloģiskus stimulantus, lai stimulētu, aizsargātu un stiprinātu kultūraugus. Mēs uzlabojam augu veselību gan virs, gan zem zemes. 

Mūsu uzņēmumu 1967. gadā dibināja holandiešu audzētājs Jans Kopperts, kuram bija pavisam skaidrs redzējums — pasaulei ir vajadzīga alternatīva ķīmiskajiem pesticīdiem. Viņš bija pirmais, kurš atrada dabisku risinājumu cīņai ar kultūraugu kaitēkļiem. Tā aizsākot būtisku pārveidi ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Vairāk nekā 50 gadus mēs esam sekmējuši lauksaimniecisko inovāciju, kas patiesi ir ļāvis mainīt esošo situāciju. Audzētāji un lauksaimnieki visā pasaulē izmanto mūsu produktus un zināšanas, lai atjaunotu savu kultūraugu dabisko līdzsvaru. Mēs uzlabojam augu veselību, izturību un ražīgumu.

Kopā mēs izpildām visstingrākās pārtikas nekaitīguma prasības, lai virzītos uz mūsu galīgo mērķi — 100 % ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Skaidrs mērķis, ko nav iespējams sasniegt vienatnē. Tieši tāpēc apvienojamies ar audzētājiem, partneriem, universitātēm, pētniecības stacijām un valdības iestādēm visā pasaulē. Kopā mēs dodam ieguldījumu cilvēku un planētas veselības uzlabošanā. Tāpēc turpināsim iet uz priekšu un kļūsim par dabas partneriem!

Mūsu redzējums

Pasaulei ir vajadzīga 100 % ilgtspējīga lauksaimniecība. Mēs palīdzam sasniegt šo mērķi, izstrādājot un sekmējot ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses un veidojot “partnerību” ar dabu.

Big impact starts small

Play

Mūsu misija

Koppert dod ieguldījumu cilvēku un planētas veselības uzlabošanā. Kopā ar dabu mēs padarām lauksaimniecību veselīgāku, drošāku un ražīgāku. Mēs piedāvājam sistēmu, kurā integrētas speciālistu zināšanas un dabiski, droši risinājumi, kas uzlabo kultūraugu veselību, izturību un ražību. 

Mūsu vērtības

Mūsu vērtības ir mūsu principi, kas nosaka mūsu rīcību, sekmējot un palīdzot īstenot mūsu misiju, redzējumu un mērķi. Mūsu pamatvērtības ir mūsu darba bākuguns un skaidri parāda, kas mums ir svarīgs. Tās ir mūsu uzņēmuma kultūras pamatā.

Daba ir kļuvusi par mūsu partneri
Tas ir ne tikai norādīts mūsu paziņojumā par misiju — šī ir arī mūsu vērtība. Mēs ticam, ka ikvienā lietā, ko darām, vienlīdz ir jāiesaistās un jāgūst labums gan cilvēkiem, gan dabai.

Pastāvīgi uzlabojumi
Lai īstenotu mūsu tālejošos mērķus, mēs vienmēr meklējam labākus risinājumus un uzlabojam mūsu procesus, produktus, zinātību un pakalpojumus.

Mēs esam kā viena ģimene
Mēs rūpējamies viens par otru, kā arī cienām un augsti vērtējam cits citu. Koppert ģimene ir vienota savās vērtībās un spēcīgajā ticībā mūsu bioloģiskajiem risinājumiem un ilgtspējīgām audzēšanas praksēm. Mūsu mērķis ir ilgtermiņa attiecības, kur nozīmīga loma ir uzticībai.

Mēs strādājam audzētāju labā
Mēs izstrādājam dabiskus risinājumus un konsultējam par tiem. Ar audzētāju starpniecību mēs dodam ieguldījumu drošas, pieejamas un augstas kvalitātes pārtikas nodrošināšanā. Mēs veidojam ilgstošas attiecības ar audzētājiem.

Mēs veidojam globālus tīklus
Sadarbība ir mūsu DNS daļa. Izmantojot savu globālo tīklu, mēs dalāmies ar savu redzējumu un iedvesmojam citus izstrādāt vai sekmēt jaunus risinājumus, jaunas un aizvien populārākas prakses un jaunas pieejas.

Mūsu vēsture

1967. gadā gurķu audzētājs Jans Kopperts meklēja jaunu veidu, kā cīnīties ar kaitēkļiem un slimībām, jo viņa izmantotie pesticīdi kļuva aizvien neefektīvāki. Viņš bija pirmais, kurš atrada un ieviesa dabisku risinājumu — dabisku tīklērču ienaidnieku Phytoseiulus persimilis jeb plēsējērci.  

Rezultāti bija tik pozitīvi, ka Jans Kopperts nolēma ražot šo risinājumu ne tikai savam uzņēmumam, bet arī pārdot to citiem audzētājiem. 

Tā dzima uzņēmums “Koppert”. Viņa dēli Pēters un Pauls, kā arī radinieks Henri Osthēks padarīja šo mazo, bet revolucionāro uzņēmumu par tādu pasaules tirgus līderi, kāds tas ir pašlaik. Mēs paplašinājām savu klāstu ar noderīgiem kukaiņiem un sākām piedāvāt dabiskus apputeksnētājus, kā arī pētījām un sākām izstrādāt mikrobu produktus un bioloģiskos stimulantus. Kā arī nodrošinājām šos dabiskos risinājumus visas pasaules audzētājiem un lauksaimniekiem. Tā mēs guvām iespēju piedāvāt labu alternatīvu ķīmiskajiem pesticīdiem un aizsākām būtisku pārveidi ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību, lai panāktu cilvēku un planētas veselības uzlabošanu.  

Jau vairāk nekā 50 gadus mēs turpinām pētīt, sintezēt un ieviest dabiskus risinājumus, kas iegūti dabā. Pašlaik jau nākošā mūsu ģimenes paaudze vada uzņēmumu ceļā uz nākotni. Pateicoties vairāk nekā 30 meitasuzņēmumiem visā pasaulē, mūsu risinājumi tiek sekmīgi izmantoti vairāk nekā 100 valstīs. 

Mūsu risinājumi

Mēs piedāvājam integrētu sistēmu, kas sastāv no dabiskiem risinājumiem, lai audzētu veselīgākus un drošākus kultūraugus, dodot audzētājiem iespēju uzlabot kvalitāti un ražību. Pateicoties pastāvīgai inovācijai un ekspertu zināšanām un konsultācijām, mēs atbalstām audzētājus vairāk nekā 100 valstīs, lai sekmīgi piemērotu ilgtspējīgas audzēšanas metodes. Mēs rīkojoties citādi, pateicoties mūsu visaptverošajai pieejai. Mēs uzlabojam augu veselību gan virs, gan zem zemes. Visiem mūsu risinājumiem ir viens mērķis — 100 % ilgtspējīga lauksaimniecība.