Augu augšanas un izturības veicināšana

Patiesi aktīvi un pārbaudīti

Augu izturību un dzīvotspēju ietekmējošie faktori tiek nepārtraukti attīstīti, ņemot vērā klientu augošās prasības. Kā šādas pozitīvas ietekmes piemērus var minēt atbilstošu klimatu, pietiekamu apgaismojumu, labu ūdens režīmu, atbilstošas augu barības vielas un integrētu kaitēkļu apkarošanu. Turpinoties genoma tehnoloģijas attīstībai un šķirņu uzlabošanai, nepieciešamībai optimizēt augu veselību un potenciālu joprojām būs fundamentāla loma ilgtspējīgā lauksaimniecībā.

Pieprasījums pēc resursiem liek nozarei 21. gadsimtā pievērsties ilgtspējīgākai lauksaimniecībai. Koppert pēdējos 50 gadus ir bijis līderis kultūraugu biotehnoloģiju izstrādē, cieši sadarbojoties ar mūsu partneriem, lai uzlabotu augu dabisko izturību, izstrādātu augu slimību un kaitēkļu apkarošanas stratēģijas un optimizētu ražas.

Šīs pieejas neatņemamas sastāvdaļas ir bioloģiskās daudzveidības veidošana un pārvaldība veselīgā sakņu zonā, kā arī vielu uzņemšanas (asimilācijas) ietekmēšana, lai nodrošinātu vislabāko ražu uz lauka un gala patērētājiem.

NatuGro optimizē mijiedarbību starp augu un tā vidi gan virs, gan zem zemes. Augiem kļūstot izturīgākiem un to attīstībai līdzsvarotākai, paveras daudzas iespējas. Tas sniedz daudzus ilgtermiņa ieguvumus, ieskaitot lielāku toleranci pret augu stresu, uzlabotu ražas apjomu un kvalitāti, kā arī mazāku atkarību no neorganisko līdzekļu izmantošanas augu barības vielu nodrošināšanā un augu slimību apkarošanā.

Augu potenciāla optimizēšana

Jebkurā agronomijas situācijā ir jāsaskaras ar grūtībām, cenšoties īstenot augu maksimālo potenciālu. Šīs grūtības var būt saistītas ar nelīdzsvarotu augu barības vielu sastāvu, augu slimībām un kaitēkļu apdraudējumiem, ūdens un augsnes kvalitāti, un arvien biežāk arī dažādiem tirgus un finanšu ierobežojumiem.

Koppert īpašu uzmanību pievērš attiecībām starp augu un tā vidi.

1. Mikroorganismi

Maksimāli aktīvas auga sakņu attiecības ar augsni, sākot ar rizosfēru.

Bioloģiskās daudzveidības palielināšana sakņu zonā, izmantojot rizosfēras inokulantus

  • Fitostimulācija / augu slāpekļa piesaiste
  • Minerālvielu solubilizācija / uzlabota auga barības vielu uzņemšana
  • Augu slimību un kaitēkļu ierobežošana
  • Substrāta/augsnes veselība
  • Veselīgas saknes un sakņu attīstība

Koppert produkti: Trianum P, Trianum G, Panoramix

2. Dabiski biostimulatori un biomēslojums

Mainoties videi un dažādām auga attīstības stadijām, spēja stimulēt konkrētas un zināmas dabiskas auga reakcijas var sniegt būtisku ieguldījumu audzēšanas mērķu sasniegšanā un integrētā kultūraugu audzēšanā.

Biostimulatori ar mērķtiecīgu izmantošanas rezultātu var nodrošināt audzētājam un izplatītājiem kultūru, kas ir līdzsvarota un proaktīvi sagatavota nākamajai attīstības procesa fāzei. Tas ietver auga iesakņošanos, ziedu un augļu veidošanos, ražas kvalitāti un aizsardzību pret slimībām.

Koppert produkti: Vidi Parva, Vidi Terrum, Vidi Fortum, Vidi Funda, Vidi Fol, Veni Calcium

Nepieciešama palīdzība?