Natupol Seeds

Zinātniskais nosaukums:
Bombus terrestris
Produktu kategorija:
Pollination
Play
Kam izmanto

Kam izmanto

Kad izmantot Natupol Seeds?

Natupol Seeds piedāvā nepārspējamu efektivitāti un uzticamu apputeksnēšanu izolētām kultūrām mazākās platībās no 1 līdz 25 m2. Natupol Seeds ir viegli lietot, un tas garantē ilglaicīgu apputeksnēšanu, kas ievērojami samazina nepieciešamo darba apjomu maksimuma periodos.

Kā tas darbojas

Kā tas darbojas

Kā Natupol Seeds darbojas?

Šajā produktā atradīsiet mazu kameņu saimi ar aptuveni 15 darba kamenēm, 5 tēviņiem un tēviņu periem, kas ir ļoti efektīvi apputeksnētāji sēklu audzēšanā. Pēc izlaišanas 2–5 darba kamenes un 3–5 tēviņi sāk apputeksnēt augus. Vēlāk tiem pievienojas liels skaits tēviņu, kas izšķiļas nedēļās pēc kameņu introducēšanas.

Produkta specifikācijas

Produkta specifikācijas

Seši stropi uz viena paliktņa; katrs strops satur mazu kameņu saimi ar 15 darba kamenēm un 5 tēviņiem, kā arī tēviņu perus.

Norādījumi par lietošanu

Norādījumi par lietošanu

Natupol Seeds lietošana

 • Novietojiet Natupol Seeds izolētajā teltī.
 • Pēc stropa novietošanas nogaidiet vismaz pusstundu un tikai tad atveriet stropa skreju. Tas ļauj kamenēm nomierināties.
 • Aizsargājiet stropus no tiešas saules gaismas.
Play

Optimāli Natupol Seeds lietošanas apstākļi

Natupol Seeds vislabāk darbojas, kad apkārtējās vides temperatūra ir 10–30°C.

Noteikti pievēršiet uzmanību

 • Nodrošiniet, lai stropi un skrejas ir labi saskatāmi, lai kamenes var viegli atrast ceļu uz mājām.
 • Nenovietojiet vairāk par diviem stropiem tuvu vienu pie otra. Lai novērstu kameņu aizklīšanu, nodrošiniet, ka katra stropa skreja ir vērsta citā virzienā.
 • Jāņem vērā, ka tieša saules gaisma uz stropa var palielināt temperatūru stropā par 5–15°C. Siltos apstākļos ir svarīgi nodrošināt aizēnojumu.

Blakusiedarbība

Pesticīdiem var būt (ne)tieša ietekme uz bioloģiskiem risinājumiem. Uzziniet, kuriem pesticīdiem ir blakusiedarbība uz šo produktu

Doties uz blakusiedarbību datubāzi
Darbs ar produktiem

Darbs ar produktiem

Glabāšana

 • Katrs strops satur barību, kas nodrošina kamenēm uzturu transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
 • Lai garantētu labākos apputeksnēšanas rezultātus, sāciet izmantot saimi atvešanas dienā.
 • Sāciet izmantot ne vēlāk kā vienu dienu pēc atvešanas.
 • Turiet kamenes 15–25°C temperatūrā.
 • Jāizvairās no stropa novietošanas tiešā saules gaismā.

Lietošana un higiēna

 • Nekad nepārvietojiet stropu no vienas siltumnīcas uz citu.
 • Neļaujiet kamenēm izkļūt no siltumnīcas.
 • Nomainiet kameņu stropu 6–8 nedēļas pēc introducēšanas.
 • Pirms jaunu stropu novietošanas uz stropu statīva, notīriet statīvu.
 • Ievietojiet vecos stropus plastmasas maisos, cieši noslēdziet maisus un atbrīvojieties no tiem atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.
Materiāli lejupielādei

Materiāli lejupielādei

Tiek piemēroti Koppert (Koppert B.V. un/vai tā saistīto uzņēmumu) vispārīgie noteikumi. Izmantojiet tikai produktus, kas atļauti jūsu valstī un jūsu kultūrai. Vienmēr ievērojiet nosacījumus, kas norādīti produktu vietējā reģistrācijā. Koppert neuzņemas atbildību par neatļautu lietošanu. Koppert neatbild par kvalitātes pasliktināšanos, ja produktu glabā ilgāk nekā rekomendēts un/vai nepiemērotos apstākļos.

Populāras saites:

Nepieciešama palīdzība?