Atruna

Vispārējie tirdzniecības noteikumi

Šie vispārējie noteikumi ir piemērojami visiem Koppert noslēgtajiem līgumiem, izņemot pirkuma līgumus. Šie vispārējie noteikumi ir piemērojami arī visiem Koppert piedāvājumiem un Koppert veiktajiem darbiem. Šie vispārējie noteikumi ir piemērojami arī visām Koppert sniegtajām konsultācijām un pakalpojumiem. (2.1. punkts)

Vispārējie tirdzniecības noteikumi

Vispārējie noteikumi par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu

 1. Vispārīgi nosacījumi
  Koppert ar šo atļauj jums piekļūt vietnei www.koppert.com, kurā uzņēmums publicē tekstu, attēlus un citus materiālus informatīviem nolūkiem.

  Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs piekrītat šiem Vispārīgajiem nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem Vispārīgajiem nosacījumiem, jūs nedrīkstat turpmāk apmeklēt vai izmantot šo tīmekļa vietni. Jūs arī apliecināt, ka atbrīvojat Koppert no atbildības par jebkādām sekām, ka var rasties saistībā ar šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju, ieteikumiem un/vai padomiem.

  Vietnē www.koppert.com sniegtā informācija neuzliek pienākumus un neveido juridiski saistošu piedāvājumu noslēgt līgumu.
 2. Atbildība
  Kaut arī šī tīmekļa vietne ir veidota ļoti rūpīgi, Koppert nesniedz nekādu tiešu vai netiešu garantiju, ka šajā vietnē ietvertā vai pieminētā informācija (tajā skaitā, bet ne tikai, attēli, produktu apraksti un padomi) ir pilnīga, aktuāla, precīza un piemērota mērķim, kuram vietnes lietotājs izmanto šo informāciju.

  Ciktāl likumi to atļauj, Koppert (ieskaitot tā saistītos uzņēmumus, uzņēmuma vadītājus un darbiniekus) ar šo atsakās no atbildības par:
  1. jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ko izraisa tīmekļa vietnes vai citas ar šo tīmekļa vietni saistītas vietnes izmantošana;
  2. zudumiem datoru aparatūrai un programmatūrai, vīrusiem un citām problēmām, un/vai zaudētu laiku šīs tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā;
  3. zudumiem, ko izraisījis fakts, ka noteikta informācija šajā tīmekļa vietnē ir nepareiza, nepilnīga vai novecojusi.
  Tīmekļa vietne var ietvert norādes (piemēram, hipersaites, reklāmkarogus vai pogas) uz citām vietnēm saistībā ar kādu konkrētu šīs tīmekļa vietnes aspektu. Tas automātiski nenozīmē, ka Koppert ir saistīts vai tam pieder šīs citas vietnes, un tāpēc Koppert nav atbildīgs par šīm vietnēm vai tajās ietverto informāciju.

  Koppert patur ekskluzīvas tiesības grozīt saturu vai noņemt tā daļas jebkurā laikā un bez pienākuma par to paziņot. Koppert nav atbildīgs par šādu izmaiņu radītajām sekām.

  Šī tīmekļa vietne ietver atsauces uz produktiem. Daži produkti nav pieejami visās valstīs. Jebkādas šādas atsauces nenozīmē, ka Koppert tirgo konkrētu produktu konkrētā valstī vai plāno to darīt.
 3. Intelektuālais īpašums
  Autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz visu šīs tīmekļa vietnes saturu, ieskaitot visus tekstus, attēlus, audio, video un animācijas failus, tīmekļa vietnes dizainu, izkārtojumu un vietnes attēlošanas veidu, pieder tikai uzņēmumam Koppert un tā saistītajām trešajām personām, ja vien nav norādīts citādi.

  Šīs tīmekļa vietnes saturu nevar kopēt, izplatīt vai apstrādāt komerciāliem mērķiem, un tāpat nekādu saturu nedrīkst pārkopēt uz citām tīmekļa vietnēm bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Šī tīmekļa vietne nepiešķir atļauju izmantot Koppert vai trešo personu intelektuālo īpašumu.

  Neko no šajā tīmekļa vietnē ietvertā nedrīkst kopēt vai publicēt, izmantojot druku, kopēšanu, mikrofilmas, digitālas kopijas vai citus līdzekļus, bez iepriekšējas rakstiskas Koppert piekrišanas.

  Jūs drīkstat izdrukāt vai lejupielādēt šīs tīmekļa vietnes daļu savā cietajā diskā vai izplatīt to citām personām ar nosacījumu, ka to dara tikai informatīvā nolūkā. Ja jūs saņemat atļauju publicēt kādu attēlu, tad publikācijā vienmēr jāsniedz atsauce uz avotu: Autortiesības pieder Koppert. Visas tiesības paturētas.
 4. Paziņojums par konfidencialitāti
  Apmeklējot šo tīmekļa vietni, personas dati un citi dati var tikt saglabāti sīkfailu veidā. Koppert patur tiesības glabāt šos datus un izmantot tos uzņēmuma statistikas datos un citos datu nesējos. Personas datu izmantošanu reglamentē Koppert. Paziņojums par konfidencialitāti un Sīkfailu paziņojums. Pirms jūs sniedzat savus personas datus uzņēmumam Koppert, iesakām jums rūpīgi izlasīt šos dokumentus.