Paziņojums par konfidencialitāti

Koppert ciena jūsu privātumu un apstrādā jūsu personas datus atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Šis paziņojums par konfidencialitāti ir piemērojams, ja jūs esat šīs tīmekļa vietnes apmeklētājs, klients, piegādātājs, topošais darbinieks vai cits sadarbības partneris. Koppert nodrošina jūsu sniegtās personas informācijas konfidencialitāti. Mēs jūsu personas datus apstrādājam, lai noslēgtu un izpildītu līgumus par komercpakalpojumiem u. tml. un lai pārvaldītu uzņēmējdarbības attiecības. Tas ietver darbības nolūkā paplašināt mūsu klientu loku.

Kādus datus un kāpēc mēs vācam?

Vietnes apmeklējumi un analītika

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu pārlūkprogramma nosūta noteiktus datus uz mūsu tīmekļa serveri. Šie dati palīdz mums vietnē sniegt jums pareizo informāciju. Šim nolūkam mēs vācam šādus datus:

 • IP adrese
 • Lietotājvārds
 • Piekļuves datums un laiks
 • Laika zonas starpība no Griničas laika (GMT)
 • Pieprasījuma saturs (konkrēta vietne)
 • Piekļuves statuss / HTTP statusa kods
 • Nosūtīto datu apjoms
 • Tīmekļa vietne, no kuras nāk pieprasījums
 • Pārlūkprogramma, valodas iestatījumi, pārlūkprogrammas versija un operētājsistēma

Šos datus izmanto, lai statistiski analizētu apmeklētāju uzvedību tīmekļa vietnē. Mēs to varam izmantot arī, lai uzlabotu tīmekļa vietni. Šie dati netiks nodoti trešajām personām.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu, lai sekotu tam, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Iegūtā informācija, ieskaitot jūsu IP adresi, tiks nosūtīta un glabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Google izmanto Google Analytics savākto informāciju, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu, veidotu mums pārskatus par mūsu tīmekļa vietni un lai sniegtu Google reklāmdevējiem informāciju par to kampaņu efektivitāti. Google var arī nosūtīt šo informāciju trešajām personām, ja Google ir šāds juridisks pienākums vai ja attiecīgās trešās personas apstrādā informāciju Google uzdevumā. Koppert neietekmē šo procesu.

Profilēšana
Mēs izmantojam specializētu ārējo programmatūru, lai izveidotu saikni starp Google Analytics savākto informāciju un jūsu sniegtajiem personas datiem. Šī informācija tiek iekļauta īpašā profilā. Profila pārskats parāda visus personas datus, kas savākti par katru apmeklētāju, kā arī laika grafiku, kas parāda, kuras lapas apmeklētājs ir aplūkojis un ko apmeklētājs lapā ir darījis. Vācot šo informāciju, mēs varam noteikt potenciālos klientus mūsu vietnes apmeklētāju vidū un segmentēt tos kā īpaši vēlamus.

Biļetens
Mūsu tīmekļa vietnē jūs varat abonēt mūsu biļetenu. Ja jūs sniegsiet mums savu piekrišanu, mēs reģistrēsim jūsu sniegto e-pasta adresi un uz to sūtīsim jums biļetenu. Lai saņemtu pielāgotus biļetenus, lūdzam sniegt šādu informāciju:

 • Vārds un uzvārds
 • Uzņēmuma nosaukums
 • Dzimums
 • Valsts
 • E-pasta adrese
 • Interesējošo kultūraugu grupa

Mēs apstrādājam jūsu personas datus rūpīgi un konfidenciāli. Ja jūs saņemat mūsu biļetenu un vēlaties mainīt jūsu personas datus vai atteikties no biļetena abonēšanas, lūdzu, klikšķiniet uz attiecīgās saites biļetenā. Jūs varat arī nosūtīt savu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@Koppert.nl, pie adresātiem norādot Mārketinga departamentu. Adreses netiek izpaustas, pārdotas, iznomātas vai citādi darītas pieejamas trešajām personām. Visas pasta sūtījumu kampaņas tiek veidotas ar tehnoloģiju, kas nodrošina, ka citu adresātu adreses netiek atklātas.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu mūsu biļetena abonēšanai, un atsaukšana stājas spēkā tūlīt. Lai atteiktos no turpmākas abonēšanas, lūdzu, klikšķiniet uz attiecīgās saites jebkurā biļetenā.

Saziņas veidlapas
Jūs varat ar mums tieši sazināties, izmantojot saziņas veidlapas mūsu tīmekļa vietnē. Lūdzam sniegt šādu informāciju:

 • Vārds un uzvārds
 • Uzņēmuma nosaukums
 • E-pasta adrese
 • Interesējošie kultūraugi
 • Tālruņa numurs

Mēs vācam, apstrādājam un izmantojam datus, ko jūs sniedzat saziņas veidlapā, lai izpildītu jūsu konkrēto pieprasījumu. Tāpat daļu no šiem datiem sasaista ar jūsu meklēšanas un klikšķināšanas uzvedību vietnē. Vācot šo informāciju, mēs varam noteikt potenciālos klientus mūsu vietnes apmeklētāju vidū un segmentēt tos kā īpaši vēlamus.

Ārējie pakalpojumi un saturs mūsu tīmekļa vietnē
Mūsu tīmekļa vietne var saturēt norādes (piemēram, hipersaites, reklāmkarogus vai pogas) uz citām tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar konkrētu mūsu vietnes aspektu. Tas nenozīmē, ka Koppert ir saistīts ar šīm vietnēm vai to īpašniekiem. Mēs neatbildam par to, kā šīs trešās personas ievēro konfidencialitātes noteikumus.

Lai iegūtu plašāku informāciju par jūsu datu vākšanas un apstrādes apjomu un nolūku, lūdzam izlasīt to pakalpojumu sniedzēju paziņojumus par konfidencialitāti, kuru pakalpojumus un/vai saturu mēs izmantojam un kuri atbild par jūsu datu aizsardzību:

Administrācija, interneta veikals un finanšu pārvaldība
Koppert pārvalda un apstrādā personas datus, kas nepieciešami attiecībā uz tirdzniecību, iepirkumiem, konsultācijām, pasūtījumiem, piegādi, rēķiniem, interneta veikalu, finanšu pārvaldību un citiem pakalpojumiem:

 • Nosaukums
 • Tālruņa numurs
 • Faksa numurs
 • E-pasta adrese
 • Juridiskā adrese
 • Privātais tālrunis
 • E-pasta adrese
 • Kontaktpersonu amati
 • Klienta numuri
 • Atrašanās vieta un pasta adrese
 • Reģistrācijas numurs
 • PVN reģ. nr.
 • Bankas konta numurs
 • Tīmekļa vietne un cita informācija par uzņēmumu
 • Pasūtījumu informācija
 • E-pasta ziņojumi

Juridiska un iekšējā pārvaldība
Saistībā ar līgumu pārvaldību, intelektuālo īpašumu, strīdu izšķiršanas procedūrām, sūdzību izskatīšanu un tiesas procesiem Koppert vāc šādu kategoriju personas datus:

 • Nosaukums
 • Adrese
 • Amats
 • Dzimšanas datums
 • Dzimšanas vieta
 • Reģistrācijas numurs

Mārketinga un komunikācijas pasākumi
Saistībā ar personas datu vākšanu, apstrādi, reģistrāciju un izmantošanu nolūkā izveidot un pārvaldīt attiecības ar klientiem un uzņēmējdarbības partneriem Koppert vāc šādu kategoriju personas datus:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Uzņēmuma nosaukums
 • Klientu un kontaktpersonu attēli

Pieņemšana darbā
Personas datu vākšana, apstrāde, reģistrācija un izmantošana attiecībā uz pieņemšanu darbā. Minētajam nolūkam var apstrādāt šādu kategoriju personas datus:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Dzīvesvietas adrese
 • Curriculum Vitae
 • Motivācija

Apstrādes tiesiskais pamats

Mums ir šādi tiesiskie pamati apstrādāt jūsu datus:

 • ir saņemta datu subjekta piekrišana;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei;
 • apstrāde ir vajadzīga leģitīmo interešu ievērošanai.
  • Leģitīmo interešu pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu mūsu ikdienas uzņēmējdarbību un uzturētu attiecības ar jums.

Sīkfaili

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam sīkfailus. Sīkfails ir sīks teksta fails, ko jūsu pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkfailu pamatfunkcija ir ļaut atšķirt dažādus lietotājus. Jūsu pārlūkprogramma mums nosūta saglabāto informāciju nākošajā reizē, kad jūs apmeklējat mūsu vietni.

Kādus sīkfailus mēs izmantojam?

Mēs nošķiram dažādu veidu sīkfailus. Plašāka informācija ir sniegta mūsu Sīkfailu paziņojumā.

Funkcionālie sīkfaili / nepieciešamie sīkfaili
Funkcionālie sīkfaili nodrošina mūsu tīmekļa vietnes pareizu darbību. Tie ietver jūsu pārlūkprogrammas glabātos iestatījumus, lai uzlabotu veidu, kādā mūsu vietne tiek attēlota jūsu ierīces ekrānā.

Analītiskie sīkfaili / neobligātie sīkfaili
Mēs izmantojam trešo personu analītiskos sīkfailus, lai vāktu statistikas datus par to, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne. Tas mums ļauj vēl vairāk uzlabot mūsu tīmekļa vietni mūsu lietotāju ērtībām.

Jūsu piekrišana
Mēs izmantojam neobligātos sīkfailus tikai tad, ja esam saņēmuši jūsu iepriekšēju piekrišanu. Kad jūs pirmoreiz apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, parādās reklāmkarogs, kurā tiek lūgta jūsu piekrišana neobligāto sīkfailu izmantošanai. Ja esat snieguši savu piekrišanu, mēs izmantosim sīkfailu jūsu datorā un reklāmkarogs vairs neparādīsies, kamēr sīkfails būs aktīvs. Pēc sīkfaila darbības perioda beigām vai gadījumā, ja jūs to izdzēsīsiet, reklāmkarogs atkal parādīsies nākamajā reizē, kad jūs apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, un tas atkal lūgs jūsu piekrišanu.

Trešo personu veikta apstrāde

Mēs dažkārt izmantojam specializētus pakalpojumu sniedzējus jūsu datu apstrādei. Mēs rūpīgi izraugāmies šos pakalpojumu sniedzējus. Atbilstoši mūsu līgumiem ar apstrādātājiem tie drīkst apstrādāt personas datus tikai Koppert uzdevumā un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Cik ilgi tiek glabāti jūsu personas dati?

Koppert neglabā jūsu personas datus ilgāk, nekā nepieciešams apstrādes nolūkiem, ņemot vērā attiecīgās leģitīmās intereses un saskaņā ar likumos noteiktajiem glabāšanas laikposmiem.

Kur glabā jūsu datus?

Jūsu datus glabā drošos datu centros, kas pieder mūsu specializētajiem pakalpojumu sniedzējiem Vācijā. Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu. Datus no šī pakalpojuma Google nosūta uz serveriem ASV, kur tos glabā.

Kā mēs nodrošinām jūsu datu drošību?

Mums ir svarīga jūsu personas datu drošība. Mēs esam īstenojuši atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nozaudēšanu un jebkāda veida nelikumīgu apstrādi. Mūsu darbiniekiem, kuri apstrādā personas datus, ir pienākums saglabāt datu konfidencialitāti.

Jūsu personas datus drošības nolūkā šifrē; mēs izmantojam drošligzdu slāni (SSL) sakariem caur jūsu interneta pārlūkprogrammu. To var atpazīt pēc slēdzenes simbola, ko pārlūkprogramma attēlo, kad ir aktīvs SSL savienojums.

Jūsu tiesības

Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka virkni tiesību ikvienam datu subjektam. Mēs darām visu iespējamo, lai apmierinātu visus pieprasījumus par šo tiesību izmantošanu. Vai jums ir kādas atsauksmes mums? Lūdzu, paziņojiet tās mums. Ja vēlaties izmantot jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi privacy@koppert.com.

 • Tiesības saņemt informāciju un piekļuves tiesības: Pats par sevi saprotams, jums ir tiesības zināt, kādus jūsu personas datus mēs apstrādājam. Mēs jums varam pastāstīt vairāk par to, kā un kāpēc mēs to darām.
 • Tiesības uz labošanu: Ja uzskatāt, ka mūsu glabātie dati par jums ir nepareizi, jūs varat pieprasīt mums tos izlabot.
 • Tiesības uz dzēšanu: Jūs varat pieprasīt mums dzēst jūsu datus. Tomēr mums var būt nepieciešams apstrādāt jūsu datus citiem nolūkiem, piemēram, administratīviem mērķiem vai dubultošanās novēršanai.
 • Tiesības ierobežo apstrādi: Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus nelikumīgi vai nepareizi, jūs varat pieprasīt mums ierobežot apstrādi.
 • Tiesības iebilst: Jūs varat iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus. Ja jūs iebilstat pret mārketinga paziņojumu saņemšanu, mēs beigsim apstrādāt jūsu datus, cik vien ātri iespējams.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Tiesības uz jūsu personas datu pārnesamību ir jaunas tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu: Jūs varat atsaukt jūsu piekrišanu, piemēram, attiecībā uz e-pasta ziņojumu saņemšanu. Ja jūs vēlaties atsaukt piekrišanu attiecībā uz kādu apstrādes formu, lūdzu, sazinieties ar mums.
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Nīderlandes Datu aizsardzības iestādei (Autoriteit Persoonsgegevens).

Saziņa

Jebkādu jautājumu gadījumā saistībā ar datu aizsardzību, lūdzu, izmantojiet mūsu saziņas veidlapu privacy@koppert.com.

Adrese: Koppert
Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Nederland
Tālr.: +31 (0) 10 514 04 44

Paziņojuma par konfidencialitāti grozījumi

Mēs varam grozīt mūsu Paziņojumu par konfidencialitāti jebkurā laikā. Mūsu Paziņojuma par konfidencialitāti grozījumi tiek publicēti mūsu tīmekļa vietnē. Visi grozījumi stājas spēkā, tiklīdz tie ir publicēti mūsu tīmekļa vietnē. Tāpēc mēs iesakām regulāri apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu par jebkādiem grozījumiem.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2018. gada 8. novembrī